Лента термоусаживаемая ЛТК, ЛТК-ЗП
Лента термоусаживаемая СМИТ-УСБ 
Лента термоусаживаемая СМИТ-ВУС
              Манжета СМИТ-СТ              ТУ 22.21.42-013-12368834-2022
Лента СМИТ-УСТ          ТУ-2245-003-12368834-2016
                Лента клеевая ЛК                     ТУ 2513-001-12368834-2013
              Лента клеевая ЛК             ТУ2245-003-12368834-2016
Изоляция из пенополиуретана